Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro nákladní automobily, autobusy, stavební a zemědělskou techniku i stacionární motory. Evans Heavy Duty chrání chladící systém motoru od -40ºC do 180ºC. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chadícími kapalinami na bázi vody, jako je přehřívání nebo pittingy vložek válců.

  NAJDI PRODEJCE
 .

 

Žádná voda - Žádné přehřívání
Evans Heavy Duty má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.

Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Evans Heavy Duty eliminuje korozi.

Žádná voda - Žádný tlak
Evans Heavy Duty přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru.

Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Evans Heavy Duty generuje podstatně méně pittingů v porovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.

Žádná voda - Vyšší výkon
Evans Heavy Duty eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.

 

 

Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla (místo B na obrázku). Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím.

Na celý život
 
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.

Anti-Freeze
 
Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Netoxické

Evans Waterless Coolants obsahují naši patentovanou DeTox™ recepturu a jsou klasifikovány a certifikovány jako netoxické. Nicméně, stejně jako všechny ostatní chemikálie, je nekonzumujte a uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Po náhodném kontaktu opláchněte ruce i obličej vodou.

 


Economax Cooling System
 
Get more out of Evans with the Economax Cooling System. The unique properties of Evans allow us to make minor cooling systems upgrades that have significant improvements on fuel economy. Find out more about the financial benefits of Economax.


   ECONOMAX