Omezení vody
Evans versus chladící kapaliny na bázi vody

Od 30.let 20.století jsou chladící kapaliny spalovacích motorů založeny na směsi ethylen-glykolu, vody a inhibitorů koroze. Všechny tyto směsi mají svá vlastní fyzikální a chemiká omezení, která omezují výkon i snižují spolehlivost motoru. Evans chladící kapaliny bez obsahu vody představují významný krok vpřed v oblasti chlazení a ochrany motoru. 


 

 .
Fyzikální omezení vody

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku.

 

Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla (místo B na obrázku). Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech. To vede k začarovanému kruhu přehřívání...

Toto přehřívání a nadměrné tepelné namáhání vede k mnohým problémům, zejména se jedná o:

  • Deformace vložek válců a hlav válců
  • Předčasné zápaly u karburátorových motorů
  • Snížená účinnost spalování v motorech s přímým vstřikem paliva 
  • Narušení ve formě pitingů kolem vložek válců, hlav válců a vodní pumpy.
  • Kavitace způsobená párou unikající na sací straně vodní pumpy.
  • Přehřívání při chodu motoru i po jeho vypnutí.

Caterpiller uvádí, že “Přehřívání je nejobvyklejší příčinou odstávky stroje a způsobuje více než polovinu kritických poškození motoru".

 

 

Ke stažení

  • brzy k dispozici...