Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro vysoce výkonné automobily. Power Cool 180º chrání chladící systém motoru od -40ºC do 180ºC. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako jsou předčasné detonace a přehřívání.

  NAJDI PRODEJCE
 .

Žádná voda - Žádné přehřívání
Power Cool 180º má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.

Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Power Cool 180º eliminuje korozi.

Žádná voda - Žádné tlakování
Power Cool 180º přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru.

Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Power Cool 180º generuje podstatně méně pittingů v porovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.

Žádná voda - Vyšší výkon
Power Cool 180º eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.

MOTORSPORT, RALLYSPORT,
DRIFT, DRAG & DIRT
 

Technologie
 
V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla (místo B na obrázku). Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím.

Na celý život
 
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.

Anti-Freeze
 
Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Netoxické
 
Evans Waterless Coolants obsahují naši patentovanou DeTox™ recepturu a jsou klasifikovány a certifikovány jako netoxické. Nicméně, stejně jako všechny ostatní chemikálie, je nekonzumujte a uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Po náhodném kontaktu opláchněte ruce i obličej vodou.